รูป แบบ แท่ง เทียน price action ชนะ Olymp Trade และทุกโบรกเกอร์

Olymp Trade ชุมชนออนไลน์ นักเทรด

รูป แบบ แท่ง เทียน price action คือ พฤติกรรมราคาของสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง ที่แสดงออกมาในรูปแบบของแท่งเทียน โดยรูปแบบของแท่งเทียนและลักษณะการเคลื่อนที่ของราคา สามารถบ่งบอกพฤติกรรมของนักลงทุน และใช้ในการคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคตได้                    

รูป แบบ แท่ง เทียน price action VS อินดิเคเตอร์

Indicator คือ เครื่องมือที่วัด ที่คำนวณมาจากรูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาในอดีต อินดิเคเตอร์ไม่สามารถบอกอนาคตได้ แต่นักเทรดจะพิจารณารูปแบบการเคลื่อนที่ที่อินดิเคเตอร์แสดงเพื่อคาดการณ์ทิศทางของราคาในอนาคต             

แทบจะไม่มีความแตกต่างเลย เพราะ Price Action ก็เป็นการแสดงผลของราคาในอดีตของสินทรัพย์นั้นเช่นกัน รูปแบบแท่งเทียนที่แสดงบนหน้าเทรดของแพลตฟอร์ม Olymp Trade เป็นการแสดงราคาในอดีต และไม่สามารถบอกราคาในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามนักเทรดยังเรียนรู้จากรูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาและรูปแบบแท่งเทียนเพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาของสินทรัพย์ในอนาคต 

สนใจ รูป แบบ แท่ง เทียน price action

1.แท่งเทียนรูปแบบ Reversal

เป็นรูปแบบการกลับตัวหรือเปลี่ยนทิศทาง (Reversal Pattern) ของกราฟ พิจารณาแท่งเทียนไม่กี่แท่ง (ประกอบกับแนวโน้มเดิม) ก็สามารถทราบได้ว่าจะเกิดการกลับตัวของกราฟหรือไม่ มีอยู่ด้วยกัน 10 รูปแบบที่คุณควรศึกษารูปแบบการกลับตัว (Reversal Pattern)

2. แท่งเทียนรูปแบบ Continuous ตามเทรนด์

คือ รูปแบบที่จะอ้างอิงกับ Gap หรือ หน้าต่าง (Window) โดยทิศทางราคาจะวิ่งไปตามตามหน้าต่าง คือหากเกิด Gap กระโดดขึ้นก็มีแนวโน้มว่าราคาจะพุ่งขึ้นและหากมี Gap กระโดดลงก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นขาลง เพราะหน้าต่าง (หรือ Gap) เป็น Continuous Pattern หากเกิด Gap ที่ระดับซึ่งเคยเป็นจุดต่ำสุด หรือจุดสูงสุดเดิม เพราะนอกจากตัว Window เองจะเป็น แนวต้านและแนวรับ ที่ได้รับอิทธิพลหนุนจากยอดหรือพื้นเดิมอีกด้วย ประกอบไปด้วย 6 รูปแบบแท่งเทียนพี่ใช้เทรดตามเทรนด์ 

3.รูป แบบ แท่ง เทียน price action แบบ คลื่น

รูปแบบคลื่นนี้ประกอบด้วย 8 ลูกคลื่น แบ่งเป็นกลุ่มคลื่นในการกระตุ้น 5 คลื่น และ กลุ่มคลื่นในการปรับตัว 3 คลื่น โดยใช้ลำดับตัวเลข Fibonacci และคลื่นในวงจรหนึ่งไม่จำเป็นต้องประกอบด้วยลูกคลื่นแค่ 8 ลูกคลื่น เพราะสามารถที่จะขยายหรือแตกตัวออกไปได้อีกมาก โดยยึดหลักการของตัวเลขดังกล่าว Fibonacci เหล่านั้น ดูรายละเอียดคลื่นแต่ละลูกได้ที่นี่              

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบแท่งเทียนอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเทรดเพื่อเอาชนะตลาดคนแพลตฟอร์ม Olymp Trade ทั้งหมด 26 รูปแบบแท่งเทียน 

การเคลื่อนไหวของราคาสามารถคาดการณ์ได้ : Gann’s Theory

นอกจาก รูป แบบ แท่ง เทียน Price Action และการใช้อินดิเคเตอร์แล้ว ยังมีอีกหนึ่งทฤษฎีที่น่าสนใจ W.D. Gann ให้ความเห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาที่ปรากฏเป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้ (pre-determinded) ไม่ใช่การเคลื่อนไหวแบบสุ่ม (random) เป็นการเคลื่อนไหวที่มีอิทธิพลของบรรดาจุดที่ก่อเกิดแรงที่พบในธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งบรรดาจุดเหล่านี้สามารถคำนวณได้จากหลักการทางคณิตศาสตร์และเรขาคณิต  แบ่งออกเป็น 3 แนวทางเบื้องต้นได้แก่                           

 1. Cardinal Square
 2. เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
 3. Geometric Angles

คาร์ดินัลสแควร์ (Cardinal Square)

Cardinal Square คือ กระบวนการในการได้มาซึ่งแนวรับแนวต้านในอนาคต โดยอาศัยราคาต่ำสุดใน อดีตเป็นศูนย์กลางในการนับ และใช้หลักการนับแบบทวนเข็มนาฬิกา ดูได้จากรูปข้างล่างนี้               

olymp trade รูป แบบ แท่ง เทียน price action เรื่อง cardinal square  

จากรูป จุดศูนย์กลางของการกระจายตัวเลขจะอยู่ที่ 808 จุด การกระจายตัวของมันเกิดขึ้นได้ดังนี้ คือจากจุด 808 จะเริ่มกระจายตัวออกไปทางขวามือก่อน ซึ่งในที่นี้ สมมติให้มี spread ทีละ 1 จุด ดังนั้น ช่องทางขวามือของ 808 จุด ย่อมเท่ากับ 809 จุด                  

หลังจากที่ได้ 809 แล้ว ให้เริ่มทำการนับเพิ่มขึ้นในลักษณะของการทวนเข็มนาฬิกา ดังนั้น จะได้ 810, 811, 812, 813… จนถึงจุดที่ 816 ซึ่งหลังจาก 816 แล้ว ก็ให้ขยับช่องมาทางขวามืออีกหนึ่งช่องเพื่อใส่ค่า 817 และก็เริ่มนับเพิ่มในลักษณะของการทวนเข็มนาฬิกา และทำต่อเนื่องเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะเห็นได้ว่า ขนาด (Size) ของตา รางจะขยายตัวเพิ่มขึ้น          

ค่าที่ปรากฏในตารางบางตำแหน่ง จะทำหน้าที่เป็น แนวรับแนวต้านในอนาคต โดยตำแหน่งที่เห็นว่ามีนัยสำคัญมากหน่อย จะอยู่ในแนวตั้งและแนวนอน รวมถึงเส้นทแยงมุมที่ ออกจากจุดศูนย์กลาง 

เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทิศทาง

คือ การหาเวลาที่ราคาจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อนที่ โดยใช้วิธีการ square กันของราคาและเวลา ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 2 ตัวแปรนี้

เวลา (TIME)

2 ตัวแปรที่มีความสำคัญในทฤษฎีนี้ คือ เวลา และ ราคา แต่ Gann เองเห็นว่า เวลา เป็นตัวแปรที่มีนัยสำคัญมากที่สุด เพราะจะเป็นตัวกำหนดช่วงระยะเวลา ที่จะให้ราคาเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดิมก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแนวโน้มเกิดขึ้น กล่าว คือ เมื่อใดก็ตามที่ตัวแปรทางด้านเวลา ได้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแนวโน้มแล้ว ราคามักจะมีการเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ และไม่นานนัก ราคาจะเกิดการปรับตัวไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับแนวโน้มเดิม ดังนั้น ตัวแปรทางด้านเวลานี้ จึงเป็นการ ตอบคำถามว่า เมื่อไรที่ราคาจะมีการเปลี่ยนแนวโน้ม                       

นอกจากนี้ Gann ยังพบอีกว่า การเกิดยอด (tops) หรือก้นบึง (bottoms) ที่สำคัญๆมักจะเกิดขึ้นในช่วงทุกๆ 49 ถึง 52 วัน และการเปลี่ยนแนวโน้มในช่วง intermediate term มักจะปรากฏระหว่าง 42 ถึง 45 วัน 

ราคา (PRICE)

สำหรับตัวแปรที่ 2 คือ ราคา (price) ซึ่งมันมีความสำคัญ ในการบอกว่า ระดับราคาตรงไหนที่จะ เกิดการดีดหรือ วกตัวลง ซึ่งในทฤษฎีของ Gann จะเกี่ยวพันกับเรื่องของ percentage retracements โดยที่ Gann ได้แบ่ง ช่วงราคา ซึ่งวัดจากฐานถึงยอดออกเป็น 8 ส่วน เริ่มตั้งแต่ระดับ 1/8, 2/8 … ไปจนถึงระดับ 8/8 อีกทั้งยังได้นำ speed line ณ ระดับ 1/3 และ 2/3 เข้ามาเป็นตัวเสริมในการพิจารณาเพิ่มด้วย แน่นอน! ระดับต่างๆ เหล่านี้ย่อมจะทำหน้าที่ในการเป็น แนวรับและแนวต้านไปโดยปริยาย             

ตัวอย่างการแบ่ง percentage retracements ของ Gann มีดังนี้          

 • 1/8 = 12.5%
 • 2/8 = 25.0%
 • 1/3 = 33.0%
 • 3/8 = 37.5%
 • 4/8 = 50.0%
 • 5/8 = 62.5%
 • 2/3 = 67.0%
 • 6/8 = 75.0%
 • 7/8 = 87.5%
 • 8/8 = 100.0%

คุณอาจจะคุ้นเคยกับตัวเลข 33%, 37.5%, 50%, 62.5% และ 67% มาบ้างแล้ว อย่างเช่น ที่ระดับ 37.5% และ 62.5% ก็เป็น fibonacci retracement ขณะที่ระดับ 33% และ 67% เป็น Dow theory minimum และ maximum retracement benchmarks ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ในความเห็นของ Gann มองว่า ปฏิกิริยา (reaction) ของราคา มัก จะเกิดที่ระดับ 50% ซึ่งตัวเขาเรียกว่าเป็นจุดสมดุล (balancing point)            

ภายใต้หลักการ Square กันระหว่างราคาและเวลานั้น Gann จะมองหาจุดยอด (จุดต่ำสุดแล้วแต่กรณี) ที่มีนัยสำคัญ แล้วทำการแปลงราคาหุ้น ให้อยู่ในรูปของหน่วยเวลา (หรือพูดง่ายๆว่า แปลงจาก หน่วยเงินตราให้เป็นหน่วยของเวลา โดยการ squaring ตัวอย่างเช่น 1 หน่วยราคา เท่ากับ 1 หน่วยเวลา) แล้วทำการคาด การณ์ไปในอนาคต ซึ่งเมื่อราคาหุ้นเคลื่อนตัวมาถึงเวลาที่คำนวณได้ ก็หมายถึง มีความเป็นไปได้ที่ราคาหุ้น จะเปลี่ยน แปลงทิศทางในการเคลื่อนไหว

Geometric Angles

ซึ่งเป็นเรื่องของมุม ที่คุณอาจเคยได้ยินการพูดถึงในวิชาเรขาคณิต อย่างไรก็ตาม Gann เขาก็มีมุม ของเขาเองด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรกับมุมทางเรขาคณิตอย่างไรบ้าง มาดูเลย!                  

เนื่องจากการพิจารณาของ Gann ได้เกี่ยวพันกับ 2 ตัวแปรที่ได้กล่าวข้างต้นมาแล้ว คือ ราคา (P) และ เวลา (T) ดังนั้น เมื่อ Gann จะลากเส้นตรงเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ของเขา เขาจะพิจารณามุมของเส้นตรงเหล่านั้น ตามความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาและเวลา ซึ่งบรรดามุมที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 นี้ มีชื่อเรียกว่า Gann angles                

และเมื่อพิจารณา จากกราฟทั่วๆไป แกนตั้งนั้นเป็นแกนของราคา ในขณะที่แกนนอนนั้นเป็นเวลา ดังนั้น มุมของ Gann จึงเท่ากับ P XT หรือ จะเป็น T XP ก็ได้ แล้วแต่ว่าจะนับเวลาหรือราคาก่อนกันเท่านั้นเอง ซึ่งแตกต่างจาก Geometric angles ที่มีหน่วยเป็น องศา ตัวอย่างของ Gann angles เช่น (P x T) คือ 1 x 1 หมายถึง ราคาขยับตัวไปหนึ่งหน่วยในช่วงหนึ่งหน่วยเวลา แต่ถ้า PXT เป็น 2 x 1 จะหมายถึง ราคาขยับตัวไปสองหน่วยในช่วงหนึ่งหน่วยเวลา เป็นต้น           

ลองดูกรณีการเปรียบเทียบข้างล่างนี้ เพื่อดูว่าทำไม Scale จึงมีผลทำให้ Gann angles ในรูปของ Geometric angles ไม่เท่ากัน                

olymp trade รูป แบบ แท่ง เทียน price action เรื่อง geometric angles

แล้วตำแหน่งหรือจุดไหนในกราฟ ที่จะถูกใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการวัดมุม? นั่นคือจุดยอด (tops) หรือก้นบึง (bottoms) ที่มีนัยสำคัญเท่านั้นเอง ซึ่งการตัดกัน ของเส้นตรงที่มีความซันตาม Gann angles เหล่านี้นั้นเอง ที่เป็นจุดกำหนดตำแหน่งของเวลา และระดับราคา ที่จะเกิด ปฏิกิริยาในทิศทางตรงกันข้าม olymptrade-login   olymp-trade-thai-facebook-group-button

**การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดระมัดระวังในการลงทุน และลงทุนด้วยความไม่ประมาท**

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 votes, average: 4.96 out of 5)
Loading...

31 ข้อคิดเห็น

 1. มิด
  02.05.2023 at 16:41 — ตอบกลับ

  แพลตฟอร์ม Olymp Trade ในรูปแบบแท่งเทียนผมก้อยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่นะครับ แต่ลองศึกษากับทาง Olymp Trade มาได้สักพัก ผมก้อคิดว่าโอเคเลยนะครับ ทางโปรกเกอร์ได้สอนอะไรหลายๆอย่างเลยทำให้ผมรู้เรื่องอื่นๆอีกเยอะเลยครับ

 2. เด้
  04.05.2023 at 13:04 — ตอบกลับ

  ผมก้อยังไม่ค่อยเก่งนะครับ กับรูปแบบของกราฟแบบแท่งเทียน แต่ผมก้อลองเข้ามาเทรดและศึกษากับทาง Olymp Trade มาสักระยะนึงแล้วครับ ผมก้อว่าดีนะครับ และก้อไม่ยากด้วยที่จะศึกษาต่อๆไป เพราะผมชอบและอยากค้นคว้าทางนี้ดูหนะครับ

 3. อาจ
  05.05.2023 at 14:19 — ตอบกลับ

  ส่วนตัวผม การเทรกดูกราฟในรูปแบบแท่งเทียนของ Olymp Trade นี้มันก้อดูยากนะครับ ผมคงต้องฝึกฝนสักระยะหนึ่ง เพราะตอนนี้ผมก้อยังไม่เก่งในเรื่องนี้เลย แต่ก้อฝึกไปสักพักผมว่าน่าจะเก่งครับ ตอนนี้ดูๆแบบนี้ตามและก้อปรึกษาโปรกเกอร์ไปก่อน ผมจะต้องเก่งในการดูกราฟนี้ให้ได้เลยครับ

 4. อาท
  08.05.2023 at 15:07 — ตอบกลับ

  แอพของ Olymp Trade เราจะเล่นแบบไหนที่จะให้ได้กำไร แต่ไม่มาก ก้อพอดีๆ ไม่เสียครับ อันนี้ผมเคยคิดอยู่ แต่พอเราได้เข้ามาศึกษาดู และ ลองเทรดกับทาง Olymp Trade เราได้รู้หลายๆอย่าง ทั้งการเทรดหุ้น ให้ได้กำไร แบบนี้เราไม่ใจร้อนศึกษาไปเรื่อยๆเดียวเราก้อเป็นเองครับ อยากเทรดกำไรให้ได้วันนึงอย่างต่ำ 300-500 ถ้าได้ก้อดีนะครับ แต่ผมคงต้องศึกษาเอาให้เก่งกว่านี้ครับ

 5. นาย
  09.05.2023 at 16:43 — ตอบกลับ

  การเทรด Olymp Trade แบบเป็นกราฟ เราก้อสามารถศึกษาดูได้ว่าการที่กราฟขึ้นลง เป็นในรูปแบบไหน แต่สำหรับผม ผมคิดว่าดีนะครับ เราไม่ต้องมาค่อยผวงเลย เราสามารถดูได้อย่างง่ายๆ ศึกษาไปทีละนิดๆ เราก้อพอจะทำได้แล้ว แต่ผมก้อจะศึกษาไปทีละนิดครับ เพราะอย่างน้อย อนาคตจะคงจะต้องได้ใช้ประโยชน์แน่ๆ

 6. ใบ
  11.05.2023 at 17:13 — ตอบกลับ

  Olymp Trade วิธีที่จะเล่นให้ได้กำไร ผมก้อไม่ได้รู้วิธีการเทรดมากมายอะไรหลอกครับ แต่ผมลองเข้ามาลองเทรดกับทาง Olymp Trade ก้อได้เรื่อนรู้กลวิธีหลายๆอย่างของทางโปรกเกอร์ ก้อดีนะครับ ผมเข้าใจอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆ เล่นแบบรู้หลังรู้วิธี ผมว่าได้กำไรเห็นๆแน่นอนกำไรที่ได้มาก้อไม่ได้มากมายอะไรนะครับ แต่เป็นเพราะผมอาจจะมือใหม่ด้วย แต่จิงๆแล้วผมก้อไม่อยากเล่นให้ได้เยอะหลอกครับ ผมกลัวใจตัวเอง เพราะผมเคยลองอ่านในบางคอมเม้นแล้ว ยิ่งถ้าเป็นคนหัวร้อนนี้ การเล่นนี้ต้องใจเย็นๆเลยครับ

 7. ท๊อป
  13.05.2023 at 19:09 — ตอบกลับ

  ตอนที่ผมเข้ามาเทรดกับทาง Olymp Trade แรกๆ ผมเจอกราฟแบบแท่งเทียน ผมก้องงมากเลยนะครับ ไปไม่ถูกเลย แต่พอผมศึกษา นานๆไปผมก้อเริ่มรู้และทำความเข้าใจได้ดีเลย ดูไปดูมาก้อไม่อยากนะครับต้องลองค้นคว้าศึกษาดูไปเรื่อยๆ

 8. เก้า
  14.05.2023 at 15:47 — ตอบกลับ

  ผมว่า Olymp Trade เค้าทำกราฟแบบแท่งเทียนก้อดีนะครับ เป็นการดูราคาได้อีกแบบนึง แต่ตอนแรกๆผมก้อยังดูไม่เป็นหลอกครับ ผมก้อศึกษาค้นคว้ากับทางโปรกเกอร์ มันก้อไม่อยากเลยถ้าเราฝึกไปนานๆ ผมลองเทรดไปเรื่อยๆสนุกดีครับ ได้รู้อะไรหลายๆอย่าง ชอบมากครับ

 9. บาส
  17.05.2023 at 12:06 — ตอบกลับ

  ส่วนตัวผมนะครับ Olymp Trade ทำความเข้าใจได้ไม่อยากเลย แค่คุณต้องศึกษาว่าคุณจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการเทรด Olymp Trade แค่ศึกษาตามลำดับไม่รีบร้อน แบบนี้เราก้อเทรดแบบไม่ต้องกลัวแล้ว ตอนนี้การดูกราฟมันก้อค่อยข้างยากสำหรับผมมากเลยครับ แต่ผมก้อพยายามทำความรู้ความเข้าใจ เพราะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของพวกเราทกคนหลอกครับ ผมอาจจะ งงๆ อยู่บ้างบางครั้ง555 แต่ผมก้อจะเรียนรู้มันไปเรื่อยๆครับ

 10. นก
  18.05.2023 at 11:47 — ตอบกลับ

  เทรดหุ้นกับ olymp trade วิธีเล่นนี้ผมก้อไม่รู้มาก่อนเลยนะครับ แต่ผมก้อมาลองศึกษาการเทรดหุ้นกับ olymp trade ได้เรียนรู้วิธีเล่นและการลงทุนได้เยอะเลย ผมว่าใครที่เป็นมือใหม่จะลองมาเทรดหุ้น ลองมาเทรดกับทาง olymp trade ดูก่อนนะครับ ลองมาศึกษากับทางโปรกเกอร์ดู เค้าสอนวิธีหลายๆอย่างจนบางทีก้อสนุกนะครับ

 11. บอย
  23.05.2023 at 12:13 — ตอบกลับ

  ผมว่ารูปแบบกราฟ Olymp Trade เทรดแบบแท่งเทียน มันอาจจะไม่คค่อยถนัดเท่าไหร่ครับ แต่ถ้าเราลองฝึกเทรดไปเรื่อยๆ ผมคิดว่าน่าจะดูง่ายขึ้นครับ แต่ของแบบนี้ก้อต้องลองฝึกเทรดดู ฝึกลองไปเรื่อยๆครับ ถ้าเราไม่ลองฝึกเลย ก้อคงจะยากหน่อย ลองฝึกดูนะครับไปเรื่อยๆ การเทรดก้อเหมือนกันครับ พอได้มาลองเทรดกับทาง Olymp Trade แล้วผมรู้เรื่องอะไรแยะเลย กลยุทธในการเล่น เล่นยังไงไม่ให้ตัวเองเสีย เล่นยังไงให้ตัวเองได้ และผมก้อชอบนะครับ เทรดไปเรื่อยๆไม่หวังผลกำไรมาก ชิวๆไปครับ ได้ความรู้มากมายหลายอย่างเลย และก้อไม่เคยคิดเลยว่าผมจะมาหันชอบในการเทรดแบบนี้ครับ

 12. เน
  24.05.2023 at 15:52 — ตอบกลับ

  แอพของ Olymp Trade เราจะเล่นแบบไหนที่จะให้ได้กำไร ก้อพอดีๆ ไม่เสียครับ อันนี้ผมเคยคิดอยู่ แต่พอเราได้เข้ามาศึกษาดู และ ลองเทรดกับทาง Olymp Trade เราได้รู้หลายๆอย่าง ทั้งการเทรดหุ้น ให้ได้กำไร แบบนี้เราไม่ใจร้อนศึกษาไปเรื่อยๆเดียวเราก้อเป็นเองครับ อยากเทรดกำไรให้ได้วันนึงอย่างต่ำ 300-500 ถ้าได้ก้อดีนะครับ แต่ผมคงต้องศึกษาเอาให้เก่งกว่านี้ครับ เล่นเอาแค่ยามว่างเปนงานอดิเรก ไม่ต้องเล่นประจำขนาดมืออาชีพหลอกครับ

 13. บอล
  25.05.2023 at 16:32 — ตอบกลับ

  Olymp Trade วิธีที่จะเล่นให้ได้กำไร ลองเข้ามาลองเทรดกับทาง Olymp Trade ก้อได้เรื่อนรู้กลวิธีหลายๆอย่างของทางโปรกเกอร์ ก้อดีนะครับ ผมเข้าใจอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆ เล่นแบบรู้หลังรู้วิธี ผมว่าได้กำไรเห็นๆแน่นอนกำไรที่ได้มาก้อไม่ได้มากมายอะไรนะครับ แต่เป็นเพราะผมอาจจะมือใหม่ด้วย แต่จิงๆแล้วผมก้อไม่อยากเล่นให้ได้เยอะหลอกครับ ผมกลัวใจตัวเอง เพราะผมเคยลองอ่านในบางคอมเม้นแล้ว ยิ่งถ้าเป็นคนหัวร้อนนี้ การเล่นนี้ต้องใจเย็นๆเลยครับ พอเราได้รู้ทักษะการเล่นแล้ว สบายมากเลยครับ ชอบมากด้วย

 14. มอส
  28.05.2023 at 16:31 — ตอบกลับ

  Olymp Trade วิธีที่จะเล่นให้ได้กำไร ส่วนตัวผมก้อไม่รุ้อะไรมากนะครับ ผมก้อลองเข้ามาเทรดกับทาง Olymp Trade ก้อได้เรื่อนรู้วิธีหลายอย่างเลยของทางโปรกเกอร์ ผมเข้าใจอยู่บ้าง เล่นแบบรู้หลังรู้วิธี ผมว่าได้กำไรเห็นๆแน่นอนกำไรที่ได้มาก้อไม่ได้มากมายอะไรนะครับ แต่เป็นเพราะผมอาจจะมือใหม่ด้วย แต่จิงๆแล้วผมก้อไม่อยากเล่นให้ได้เยอะหลอกครับ ผมกลัวใจตัวเอง เพราะผมเคยลองอ่านในบางคอมเม้นแล้ว ยิ่งถ้าเป็นคนหัวร้อนนี้ การเล่นนี้ต้องใจเย็นๆเลยครับ ไม่งั้นผมว่าจะไม่ดีกับตัวเราเองแน่นอน

 15. โน๊ต
  29.05.2023 at 16:17 — ตอบกลับ

  Olymp Trade วิธีที่จะเล่นหากำไรให้ได้แบบที่พึงพอใจ ผมก้อไม่ได้รู้วิธีการเทรดอะไรมาหมายหรอกครับ แต่ผมลองเข้ามาลองเทรดกับทาง Olymp Trade ก้อได้เรื่อนรู้วิธีหลายๆอย่างของทางโปรกเกอร์ ก้อดีนะครับ ผมเข้าใจอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆ เล่นแบบรู้หลังรู้วิธี ผมว่าได้กำไรเห็นๆแน่นอนกำไรที่ได้มาก้อไม่ได้มากมายอะไรนะครับ แต่เป็นเพราะผมอาจจะมือใหม่ด้วย แต่จิงๆแล้วผมก้อไม่อยากเล่นให้ได้เยอะหลอกครับ ผมกลัวใจตัวเอง เพราะผมเคยลองอ่านในบางคอมเม้นแล้ว ยิ่งถ้าเป็นคนหัวร้อนนี้ การเล่นนี้ต้องใจเย็นๆเลยครับ แต่ถ้าลองเค้ามาเทรดศึกษาไปเรื่อยๆผมว่าก้อจะรู้วิธีในการเทรดมากขึ้นผมว่าน่าจะดีมากเลยนะครับ

 16. บาส
  31.05.2023 at 11:55 — ตอบกลับ

  การเทรด Olymp Trade แบบเป็นกราฟ เราก้อสามารถศึกษาดูได้ว่าการที่กราฟขึ้นsหรือลง เป็นในรูปแบบไหน แต่ตัวผม ผมคิดว่าดีนะครับ เราไม่ต้องมาค่อยกังวลเลย เราสามารถดูได้อย่างง่ายๆ ศึกษาไปทีละนิดๆ เราก้อพอจะทำได้แล้ว แต่ผมก้อจะศึกษาไปทีละนิดครับ เพราะอย่างน้อย อนาคตจะคงจะต้องได้ใช้ประโยชน์แน่ๆ คอยศึกษาไปเรื่อยๆครับผมว่าต่อไปน่าจะดี

 17. นนท์
  02.06.2023 at 16:26 — ตอบกลับ

  แอพ Olymp Trade เราจะเล่นให้ได้กำไร เราก้อควรจะเข้ามาศึกษากันก่อนดีกว่านะครับ เพราะการเทรดนั้น กำไรพูดเลยว่าก้อต้องได้แน่นอน อันนี้ผมเคยคิดอยู่ แต่พอเราได้เข้ามาศึกษาดู และ ลองเทรดกับทาง Olymp Trade เราได้รู้หลายๆอย่าง ทั้งการเทรดหุ้น ให้ได้กำไร แบบนี้เราไม่ใจร้อนศึกษาไปเรื่อยๆเดียวเราก้อเป็นเองครับ อยากเทรดกำไรให้ได้วันนึงอย่างต่ำ 300-500 ถ้าได้ก้อดีนะครับ แต่ผมคงต้องศึกษาเอาให้เก่งกว่านี้ครับ

 18. เป้
  06.06.2023 at 13:51 — ตอบกลับ

  แพลตฟอร์ม Olymp Trade หรือกราฟแบบแท่งเทียนนั้น ผมก้อยังไม่ค่อยรู้อะไนเท่าไหร่มากเลยครับ แต่ผมว่าถ้าเราจะลองหัดดูกราฟไปเรื่อยๆผมว่าอีกหน่อยก้อคงไม่ยากครับ เพราะผมว่ามันง่ายเลยทีเดียว มันก้อคงจะเหมือนกับการเทรดนะครับ Olymp Trade เค้ามีโปรกเกอร์ที่ดีค่อยให้คำแนะนำตลอดแหละครับ

 19. พงศ์พัทธ์ แสนชล
  06.06.2023 at 23:42 — ตอบกลับ

  การแสดงผลกราฟดูง่ายดีครับของแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งเป็นข้อดีหลักเลยเพราะว่าจะมองเห็นรูปแบบกราฟได้ทันที ซึ่งตรงนี้เป็นถนนไปสู่กำไรของคุณเลย ผมรู้ว่ามันต้องอาศัยเวลา แต่ผมไม่สามารถนึกได้ว่ามีแพลตฟอร์มไหนที่ดีกว่าให้ฝึกฝนทักษะของตนเองเท่าแพลตฟอร์มนี้

 20. นุ
  08.06.2023 at 16:08 — ตอบกลับ

  ผมก้อยังไม่ค่อยเก่งนะครับ กับรูปแบบของกราฟแบบแท่งเทียน แต่ผมก้อลองเข้ามาเทรดและศึกษากับทาง Olymp Trade มาสักระยะนึงแล้วครับ ผมก้อว่าดีนะครับ และก้อไม่ยากด้วยที่จะศึกษาต่อๆไป เพราะผมชอบและอยากค้นคว้าทางนี้ดูหนะครับ และการดูรูปแบบกราฟตอนแรกผมก้อดูไม่เป็นหลอกครับ แต่ผมศึกษาเอาครับ ทางโปรกเกอร์เค้าก้อแนะนำเป็นอย่างดีในการดูรูปแบบของกราฟ สนุกดีครับ เรียนรู้ไปอีกแบบ

 21. เต้
  12.06.2023 at 14:27 — ตอบกลับ

  ทุกวันี้การหาเงินออนไลน์ เป็นเรื่องที่มีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และสถานการณ์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป คนส่วนมากก็จะใช้ช่องทางออนไลน์ซะส่วนใหญ่ในการช็อปปิ้ง หรือหารายได้ เราเองเมื่อก่อนก็เป็นพนักงานออฟฟิคนี่แหร่ะ แต่มาเจอกับสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ตกงาน ไม่มีรายได้ ตอนนั้นเครียดมาก ก็เลยตัดสินใจค้นหางานในอินเตอร์เน็ต ก็ได้พบกับโอลิมเทรดนี่แหร่ะ จึงทำการศึกษาข้อมูล และรายละเอียด และตัดสินใจที่จะลงทุน และสร้างรายได้ ซึ่งทีแรกเราเองก็คิดว่ามันยาก แต่เมื่อมาลองดูแล้ว ไม่ยากเลย ส่วนตัวผม ได้มีการลองเทรดกับ Olymp Trade มาสักพักนึงแล้ว โอเคมากครับ แต่ตอนนี้ผมกำลังจะศึกษาอยู่ ลองดูไปเรื่อยๆครับ

 22. ธงชัย นิมิตนาม
  13.06.2023 at 12:40 — ตอบกลับ

  ผมอ่านเจอบทความเกี่ยวกับรูปแบบแท่งเทียนสำหรับการเทรดในแพลตฟอร์ม Olymp Trade ซึ่งมีประโยชน์มากครับ ให้มุมมองที่ดีเกี่ยวกับรูปแบบแท่งเทียนประเภทต่าง ๆ และวิธีการใช้งานในการตัดสินใจเทรด ส่วนตัวผมชอบส่วนที่เกี่ยวกับแท่งเทียนแบบตามเทรนด์ เพราะมีการอธิบายวิธีการดูช่องว่างบนกราฟราคาและการใช้มันในการทำนายทิศทางของราคา

 23. กล้า
  14.06.2023 at 11:36 — ตอบกลับ

  ไม่ต้องบอกก็รู้ครับ ว่ากราฟแต่ละโบร้กเกอร์ย่อมมีความแตกต่างกัน ไม่เหมือนกันสักโบร้กเกอร์หรอกครับ จะมีก็แต่คนที่ต้องการโจมตีโบร้กเกอร์เท่านั้นล่ะครับ ที่มีเวลามานั่งจับผิดโบร้ค และเอาไปเทียบกับโบร้คอื่น ต้องการให้โบร้คเสียหาย ซึ่งผมเองเชื่อมั่น และเชื่อใจ Olymp Trade อยู่แล้ว ถึงแม้ว่ากราฟ Olymp Trade จะต่างจากที่อื่น แต่ผมมั่นใจว่า โบร้คเกอร์ไม่โกง และยังมีการตรวจสอบทุกออเดอร์ ดังนั้น ผมไม่กลัวหรอกว่า จะไม่ได้รับความยุติธรรม เพราะ ผมเองศึกษาข้อมูลการทำงานของโบร้คเกอร์แล้ว ผมมั่นใจในโบร้กเกอร์ครับ ใครจะว่ายังไงก็ตาม

 24. เก่ง
  20.06.2023 at 13:33 — ตอบกลับ

  ผมเป็นนักเทรดมือใหม่ ยังไม่เคยเทรด ยังไม่เคยฝากเงิน และไม่รู้จักเทคนิคยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าจะต้องกดตรงไหนผมจะไปศึกษาเทคนิคการเทรด Olymp Tradeได้จากที่ไหนบ้างครับ ผมอยากเทรดเป็น และเทรดเก่ง อยากมีรายได้เพิ่มครับ เห็นคนอื่นๆ บอกว่าเทรด Olymp Trade ได้กำไรดีครับ ผมจะลองศึกษาดูการเทรดและจะลองเทรดดูครับว่าจะเป็นยังไง

 25. นัน
  22.06.2023 at 16:56 — ตอบกลับ

  ผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไม หลายๆคน ถึงเข้าใจผิด คิดว่าOlymp Trade โกงกราฟ หากคุณเคยดูการสาธิตการเทรดหรือเปรียบเทียบกราฟกับโบร้กเกอร์อื่น ๆ จะเห็นได้ชัดว่า ทุกโบร้กเกอร์จะมีราคาไม่เหมือนกัน แล้วจะมาอ้างว่า โบร้กนี้จริง หรือ ปลอมนั้น ทำไม่ได้ค่ะ หรือหากคุณไม่เคยดู แนะนำให้ไปดูที่ช่องยูทูป Olymp Trade ชุมชนออนไลน์นักเทรด นะครับ แอดมินอธิบายได้ละเอียดมากๆเลย

 26. กาน
  27.06.2023 at 21:12 — ตอบกลับ

  มือใหม่อย่างผมไม่เข้าใจเลยครับ ว่าหน้าแพล้ตฟรอม Olymp Trade มีเครื่องมือ และอะไรบ้าง ผมเปิดเข้าไป ก็ยังงงๆเหมือนกัน ยังไม่ค่อยรู้เลยว่าจะต้องกดที่ตรงไหน อะไรยังไง แต่ก็กำลังทำความเข้าใจอยู่เหมือนกันครับ ค่อยๆเป็นค่อยๆไป ผมว่า ดูรวมๆ ก็คงไม่ยากอะไรหรอกครับ ต้องศึกษาสักนิด คงเข้าใจเป็นอย่างดีแน่นอน

 27. ณัฏฐชัย นิมิตนาม
  13.07.2023 at 00:57 — ตอบกลับ

  มีอินดิเคเตอร์และเครื่องมือวิเคราะห์เชิงเทคนิคเพียงพอบนแพลตฟอร์มให้ใช้งานกับรูปแบบเหล่านี้อย่างได้ผลไหมครับ?

  • ต้นกล้า
   24.12.2023 at 20:20 — ตอบกลับ

   จำนวนสัญญาณเทรดและเครื่องมืออื่น ๆ ที่โบรกเกอร์ให้บริการเพื่อการวิเคราะห์ตลาดอย่างครบวงจรคือไพ่ใบเด็ดของบริษัทนี้เลย สำหรับผมแล้ว ผมใช้ทุกอย่างคุ้มมากเพื่อจัดเต็มครับ

 28. นพ
  17.07.2023 at 16:59 — ตอบกลับ

  ผมคิดว่าในการเทรด Olymp Trade เราจะต้องมีการดูกราฟอะไรหลายๆอย่าง ผมเป็นคนที่ดูกราฟไม่เป็นหลอกนะครับ แต่พอผมได้มาเทรดกับที่ Olymp Trade ผมก้อศึกษาและสามารถดูกราฟแต่ละอย่างไดเป็นเองเฉยเลยโดนที่ไม่ งง เลยด้วยมันก้อแปลกดีครับ และส่วนกับการที่ได้เทรดมันก้อเป็นผมดีอีกด้วยนะครับ ผมชอบนะ

 29. ไชยวัฒน์ อาจฤทธิ์
  21.07.2023 at 14:57 — ตอบกลับ

  โห Cardinal square ดูซับซ้อนมากครับ ผมคิดว่าต้องทำการบ้านเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้หน่อยแล้ว ผมชอบกลยุทธ์ที่คุณต้องคำนวณเพื่อหาจุดเข้าตำแหน่งที่ดีที่สุดครับ

 30. ธวัชชัย นิมิตนาม
  12.12.2023 at 11:44 — ตอบกลับ

  สิ่งที่น่าสนใจก็คือไม่ใช่แค่เทรดด้วยแท่งเทียนและรูปแบบต่าง ๆ เท่านั้น แต่ส่วนตัวคิดว่าแค่กราฟอย่างเดียวมันให้ข้อมูลไม่ทั้งหมด คุณยังต้องอาศัยอินดิเคเตอร์อื่น ๆ เพื่อหาสัญญาณที่น่าเชื่อถือเพิ่มด้วย

ให้ความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์

รูป แบบ แท่ง เทียน price action ชนะ Olymp Trade และทุกโบรกเกอร์