Olymp Trade การฝาก – ถอนเงิน

Olymp Trade การฝาก – ถอนเงิน ไม่ได้อยากอย่างที่คิด เพราะเราได้อธิบายวิธีการ การฝาก-ถอนเงิน บนแพล็ตฟอร์ม Olymp Trade ไว้อย่างละเอียด

ระยะเวลาในการถอนเงิน

-บัตรธนาคารใช้เวลาในการถอนประมาณ 10-15 วัน หรืออาจนานถึง 30 วันทำการ

-ออนไลน์แบ้งกิ้งใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง – 3 วันทำการ

-กระเป๋าเงินออนไลน์ต่างๆใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ (ไม่นับรวมเสาร์อาทิตย์)